Dassenfamilie verhuisd voor hoogwatergeul
25 | 11 | 2015

Na twee maanden keert deze das met zijn familie weer terug naar zijn leefgebied
Foto; Petra Augustijn Communicatie-adviseur Hoogwatergeul

Voorspoedige verhuizing na lange voorbereiding


Eind augustus 2015 zijn een moederdas met twee jongen uitgezet op een kunstburcht bij Veessen in Overijssel. De dassen moesten verhuizen in verband met de realisatie van de 'Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld' in het kader van het Ruimte voor de Rivier project
Das&Boom is door adviesbureau Witteveen+Bos ingeschakeld, toen in 2014 bleek dat er in de oorspronkelijk afgegeven ontheffing van de Flora-en faunawet geen rekening gehouden was met de dassen in het plangebied.


Minister Melanie Schultz van Haegen (links) verricht de starthandeling voor de aanleg van de hoogwatergeul Veessen-Wapenveld, jan 2015.

In dat plangebied realiseert de Combinatie IJsselweide een zogenaamde 'hoogwatergeul', die bedoeld is om bij extreem hoog water van de IJssel het overtollige water sneller af te kunnen voeren. Door deze geul kan de waterstand bij extreem hoog water 71 cm worden verlaagd, door de inlaat bij Veessen open te zetten. De geul tussen Wapenveld en Veessen wordt aangelegd door middel van twee nieuwe dijken. In het tussenliggende gebied kunnen vanwege de veiligheid geen gebouwen blijven staan en ook een dassenburcht moest het veld ruimen. De dassenburcht lag in een strook populierenbos, die inmiddels ook verdwenen is.

De aanwezige dassen zijn verhuisd naar ongeveer 500 meter verderop aangelegde kunstburcht, die net buiten de hoogwatergeul is aangelegd.

Aanleg van de kunstburcht

Nadat de oorspronkelijk bucht is ingerasterd, heeft Das&Boom samen met ecologen van Wittenveen+Bos middels sporenonderzoek en camera’s vastgesteld, dat er in het voorjaar twee volwassen dassen op de burcht verbleven. Ook woonden er een vossenfamilie met 7 jongen en een groep van 5 reeën.


Camerabeelden van de jonge vosjes

Het gebied binnen de afrastering was toegankelijk via opengelaten poortjes van ca 40 cm hoog en breed.
De reeën bleken hier moeiteloos doorheen te kruipen. In mei waren de vossen grotendeels verdwenen en zagen we naast steenmarters en jonge haviken, één volwassen moederdas met twee jongen.

Na het verlopen van de voor dassen kwetsbare periode zijn begin juli drie openingen uitgekozen om vangkooien in te plaatsen. De overige openingen zijn afgesloten, maar niet voordat het ingerasterde gebied uitgekamd was op eventueel aanwezige reeën.
In de loop van de eerste avond na het plaatsen van de vangkooien liep de eerste jonge das erin. Gelukkig liep de tweede jonge das een paar uurtjes later in de val, zodat ze samen ondergebracht konden worden bij Das&Boom. Twee dagen later kwam de moederdas erbij, zodat de familie weer compleet was. Nadat een paar dagen later een jonge vos gevangen werd, bleek de vangren leeg. Dat werd echter pas duidelijk nadat er een maand lang geen sporen meer in of buiten de ren gezien werden. Gelukkig voor alle betrokkenen verliep het vangen deze keer zeer voorspoedig.De hoogwatergeul, links bij een normale waterstand van de IJssel, in het midden bij hoog water en rechts bij extreem hoog water. De oorspronkelijke burcht (rood) verdwijnt dan onder water, de nieuwe kunstburcht (groen) ligt net buiten de geul achter de nieuwe dijk.


Moeder bij de kraamburcht met haar jongen in de vangren

Eind augustus is de dassenfamilie teruggekeerd naar hun oorspronkelijke leefgebied. Ze zijn uitgezet in hun nieuwe kunstburcht, hun oude burcht was in de tussentijd verdwenen. Die kunstburcht is omgeven door een stevig ingegraven raster, zodat de dassen de eerste drie maanden nog niet kunnen vertrekken en de kunstburcht als hun nieuwe thuis gaan beschouwen.
De kunstburcht bevat een gangenstelsel met kamers en de mogelijkheid zelf nieuwe gangen en kamers te graven.

Camerabeelden van de dassenfamilie, net terug in Veessen bij hun inmiddels begroeide kunstburcht

Drie maanden later is de ren geopend en konden de dassen er langzaam aan weer wennen om zelf hun kostje bij elkaar te scharrelen.


Volgens oud gebruik drinken de aanwezigen na afloop een glaasje Beeks kruidenbitter op de gezondheid van de dassen en op de goede afloop

Foto's ; Petra Augustijn, Communicatie-adviseur Hoogwatergeul

Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl