Dassen uit Berkel-Enschot verhuisd
15 | 12 | 2015

Dassen uit Berkel-Enschot verhuisd


De eerste plannen voor een 'nieuwe dorpskern 'voor Berkel Enschot stammen al uit de vorige eeuw. In 2002 werd door de gemeente Tilburg een ontwikkelingsplan opgesteld en in de daaropvolgende jaren werden de plannen steeds concreter.

In 2010 moesten de nonnen, die woonden in het oude nabij gelegen klooster, vertrekken om plaats te maken voor de nieuwbouwplannen.
Vorig jaar werd er een dassenburcht ontdekt in het nog braak liggend gebied, echter midden het geplande winkelcentrum van de nieuwe wijk. Ook voor hen was geen plek in de nieuwbouwplannen.Op de plek, waar nu nog een dassenburcht ligt, zal over een aantal jaren een winkelcentrum staan

Een nu nog rustig weggetje, waar vroeger nonnen naar hun tuintjes liepen, naast het bosje met daarin de dassenburcht

Op verzoek van de gemeente Tilburg heeft Das&Boom een plan gemaakt om de daar wonende dassenfamilie te verhuizen. Uit onderzoek door Das&Boom bleek het te gaan om een familie van circa 5 dassen, waarvoor in de nieuwe situatie geen plek meer zou zijn.
Bij degelijke projecten probeert Das&Boom altijd zowel mensen- en dassenbelangen zo goed mogelijk te behartigen en daarbij de onvermijdelijke overlast voor de dassen tot een minimum te beperken.

Het aanmoedigen van de dassen om een geschikte locatie in de nabijheid te betrekken, een zogenaamde 'passieve verhuizing', was hier geen optie. Niet alleen de buchtlocatie, maar vrijwel het gehele leefgebied van de dassen zou verloren gaan en er waren geen geschikte locaties in de buurt, waar de dassen op eigen gelegenheid naar toe zouden kunnen verkassen.


Das&Boom heeft dus gekozen voor een ‘actieve verplaatsing’, waarbij de dassen gevangen worden, tijdelijk opgevangen en daarna als sociale groep uitgezet worden op een alternatieve locatie.
Het vinden van zo’n alternatieve locatie is niet eenvoudig. Die moet voldoen aan de basisbehoeften van dassen, zoals een geschikt plek voor een burcht en voldoende foerageermogelijkheden, maar ook liefst zover mogelijk verwijderd zijn van gevaarlijke wegen en andere mogelijk verstoring.


Het vinden van een geschikte plek is tegenwoordig extra moeilijk, omdat boerenorganisaties vaak veel ophef maken over mogelijk schade, die deze verhuisde dassen zouden kunnen aanrichten op akkers en weilanden. Deze mogelijke schade wordt door de belangenorganisaties schromelijk overdreven. Het gaat meestal om een paar dassen, die worden bijgeplaatst op een locatie, waar al dassen voorkomen. Dassen worden namelijk altijd uitgezet in bestaand dassenleefgebied, buiten de territoria van al gevestigde dassenfamilies. Volgens de Faunafonds, die de schade die boeren leiden vergoed, wordt er gemiddeld ongeveer €270,- per melding uitgekeerd. Dat gaat dan voornamelijk over schade in maisakkers. De potentiele schade, die één das zou kunnen veroorzaken ligt in de orde van grote van hoogstens een paar tientjes.

Toch heeft deze commotie er mede voor gezorgd, dat de ontheffing, die Das&Boom in februari 2015 had aangevraagd, pas in november na veel aandringen werd afgegeven. De wettelijke termijn voor het afgeven van een ontheffing is 16 weken.

Door deze onvoorziene vertraging is de daadwerkelijke vangactie veel later gestart, dan gepland. Dat kan nadelig uitpakken, wanneer de dassen niet snel gevangen worden en er in de voortplantingsperiode van de dassen gevangen moet worden.Maar gelukkig verliep de vangactie deze keer zeer voorspoedig.

Op 5 november is er een vangren aangelegd om de bestaande burcht. In de 2e nacht daarna liepen in het begin van de avond twee juveniele dassen samen in één vangkooi en om 02.30 u werd de moeder gevangen. Daarna is er elke nacht een das gevangen.

Totaal bleken er 6 dassen te zitten, die tijdens cameraonderzoek eerder in beeld waren geweest. Aan het begin van 2015 zijn er twee volwassen dieren gezien, en in mei nog eens 4 jongen.


Column van Tony van der Meulen, oud hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, in reactie op het nieuws, dat de dassen niet welkom waren..

foto's Peter KuijperDe dassen zijn in eerste instantie overgebracht naar het opvangcentrum van Das&Boom in Beek-Ubbergen.
Daar zijn ze een aantal weken opgevangen, totdat het zeker was, dat alle dassen van deze sociale familie gevangen waren.
In de opvang bij Das&Boom worden de dassen 1x per dag verzorgd en verder geheel met rustgelaten.
De accommodatie is volledig afgestemd op het rustig mogelijk laten verlopen van de opvangperiode. De dassen wennen daarom snel aan deze situatie, accepteren het door Das&Boom aangeboden voedsel en doen hun behoefte in een speciale bak.
Nadat uit onderzoek op de vanglocatie zeker werd, dat alle dassen gevangen waren , zijn de dassen vanuit het opvangcentrum overgebracht naar hun nieuw onderkomen.
Overdag liggen de dassen te slapen (in het donker), 's nachts eten ze en hebben ze de ruimte om wat rond te lopen

Uitzetlocatie
De dassen hebben een warm welkom gekregen op landgoed Nemelaer van het Brabants Landschap. In het voorjaar van 2015 is daar een kunstburcht aangelegd, midden in een prachtig kleinschalig natuurgebied met volop foerageermogelijkheden voor de dieren.
Er is een kunstburcht aangelegd met voldoende plek voor de hele familie en de mogelijkheid voor een aparte kraamkamer voor eventuele jongen. Ook zijn er volop mogelijkheden voor de dassen om de burcht aan te passen aan hun behoeftes.


Op 14 december zijn de dassen naar de kunstburcht overgebracht, waarna de directeur van het Brabants Landschap, Jan Baan, de eerste das heeft vrijgelaten

Foto's; Omroep Brabant

De dassen gaan er dus zeker op vooruit op hun nieuwe locatie, maar dat merken ze pas na drie maanden, als het raster rond hun kunstburcht wordt geopend. In de tussentijd moeten ze wennen aan hun nieuwe locatie en worden ze door vrijwilligers van het Brabants Landschap bijgevoerd.

Zo wordt voorkomen dat de dassen meteen vertrekken. Das&Boom heeft gedurende de herintroducties rond de eeuwwisseling veel ervaring opgedaan met het herplaatsen van dassen. Na een gedwongen gewenningsperiode van een maand of drie blijken de dassen zich thuis te voelen en te blijven. Verhuisde dassen worden soms jaren later als verkeersslachtoffer worden teruggevonden, vrijwel altijd in de nabijheid van hun uitzetlocatie.


meer over deze verhuisactie:
Brabants Landschap; Herplaatsing dassen Berkel Enschot
Omroep Brabant: Dassenfamilie verhuisd naar Oisterwijk


Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl