Dassen verplaatst van industrieterrein Vorstengrafdonck in Oss
08 | 01 | 2015

Dassen verplaatst van industrieterrein Vorstengrafdonck in Oss


De gemeente Oss heeft Das&Boom in 2013 gevraagd een plan van aanpak te schrijven voor het verplaatsen van dassen vanuit een bedrijventerrein in Oss.
Op het bedrijventerrein Vorstengrafdonck bevond zich al jaren een grote dassenburcht.
De bestaande burcht werd steeds verder omsloten door bedrijven en de gemeente Oss wilde de bosstrook, waarin de dassenburcht zich bevond, kappen om plaats te maken voor nieuwe bedrijven. De gemeente heeft aangetoond dat de bewuste locatie voorziet in de huidige marktvraag en er geen alternatieve locaties binnen de gemeente voorhanden zijn.
Omdat hier dus sprake was van zwaarwegende economische redenen (werkgelegenheid gemeente Oss en omgeving) heeft het ministerie van EZ toestemming gegeven voor de verhuizing van deze dassen.

Das&Boom maakt zijn eigen afwegingen, maar besloot aan deze verhuizing mee te werken, omdat dit ook voor de betrokken dassen de minst slechte oplossing was. Het leefgebied van de dassen zou volledig versnipperd raken en ontoegankelijk worden door hekwerken. Bovendien zouden er grote continubedrijven komen (dag en nacht overlast voor de dassen).
Een passieve verhuizing was niet aan de orde, omdat er geen bestaande leegstaande burcht binnen het territorium van de dassen voorhanden was.
Kunstburcht


Das&Boom heeft een kunstburcht ontworpen en deze begin 2014 laten aanleggen in het bestaande territorium van de te verhuizen dassen. Voor de locatie van die kunstburcht is gekozen voor een plek vlak bij het oorspronkelijk foerageergebied van de dassen.

Om de dassen goed aan hun nieuwe locatie te laten wennen is ruim om de kunstburcht een raster geplaatst. Ze verblijven daar dan 3 maanden en kunnen dan de burcht en het gangenstelsel aanpassen aan hun eigen wensen. Zo is het, wanneer na 3 maanden het raster wordt geopend, echt ‘hun’ burcht geworden. Met deze aanpak wordt voorkomen dat de dassen gaan zwerven of terugkeren naar hun oorspronkelijke burcht, voordat deze vernietigd is.

In het plan van aanpak is ter compensatie van het dassenleefgebied, dat verloren gaat, een aantal hagen en houtwallen aangelegd in het foerageergebied van de dassen, waardoor het gebied toegankelijker wordt voor de dassen. Ook komt er op zeer korte termijn een dassentunnel onder de nabijgelegen N329, waardoor het gebied ten oosten van de kunstburcht veilig te bereiken is.


Vangen en verhuizen


Nadat uit camerabeelden in de vangren en sporenonderzoek buiten de vangren duidelijk werd, dat alle (3) dassen 'thuis' waren, zijn de vangkooien op scherp gezet.


Twee jonge dassen onbekommerd aan het spelen in de vangren, nog onbewust van hun aanstaande verhuizing

verschillende fases van de aanleg van de kunstburcht; inrichting locatie, aanleggen gangenstelsel, bedekken terp met oorspronkelijke bosgrond en beplanting

Na een paar nachten liepen de twee jonge dassen een paar uur na elkaar in een vangkooi. Een paar dagen later volgde de moederdas, waarmee deze vangactie binnen één week voltooid was. De dassen zijn een aantal weken opgevangen bij Das&Boom. In die tijd is verder sporenonderzoek gedaan, om zeker te zijn dat er zich geen dassen meer ophielen in of nabij de vangren.

Twee jonge dassen even in de intensive care, voordat ze samen met moeder werden ondergebracht in een buitenren bij Das&Boom. Daar hebben ze de ruimte om weer verder te spelen.

Volwassen das in de vangren. Dankzij GSM alarmering op de kooi binnen een half uur weer bervrijd door medewerkers van Das&Boom

Begin december zijn de dassen vervolgens uitgezet in hun nieuwe kunstburcht. Ze worden daar bijgevoerd, totdat drie maanden later het raster geopend wordt en de dieren hun eigen kostje weer bij elkaar kunnen scharrelen.

Om deze verhuizing te kunnen evalueren worden de dassen nog twee jaar lang gemonitord.


Uitzetten van de verhuisde dassen in de kunstburcht

Stichting Das&Boom | Rijksstraatweg 174 | 6573 DG Beek-Ubbergen | (024) 684 22 94 | www.dasenboom.nl