Das&Boom Das&Boom KIDS!
Hetze tegen de das neemt toe
05 | 04 | 2017

Hetse tegen de das neemt toe

In oktober van vorig jaar waarschuwde Das&Boom al voor een uit de hand lopende hetze tegen de das. Er was toen sprake van veel negatieve berichtgeving over de das, met name over “enorme” schade die dassen in de mais zouden veroorzaken.

Aanleiding was hoogst waarschijnlijk het feit, dat veel provincies een eigen risico en behandelkosten hebben ingesteld voor het melden van schade. Dat betekend dat boeren de (meestal geringe) schade niet meer volledig vergoed krijgen, maar zelf voor de kosten op draaien.

Sinds begin 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming van kracht. Daarin is het verstoren van dassenburchten niet meer expliciet strafbaar gesteld. Velen, waaronder zelfs een gedeputeerden van een provincie, hebben daar uit opgemaakt, dat het tegenwoordig makkelijker zou zijn om dassen te ‘verjagen’.
Hoewel daar geen sprake van is en dassen via andere beschermde maatregelen nog steeds beschermd worden, ( zij het minder expliciet), is deze verkeerde boodschap toch mede oorzaak van alle ellende, waar dassen sinds kort (weer) mee te maken krijgen.

In Limburg vond Das&Boom uitgegraven dassenburchten (30% van de beschadigde burchten), vernielde en beschadigde burchten (opening volgepropt met kap- en snoeihout, steenpuin of prikkeldraad), geëgaliseerde burchten (gelegen naast akkers van boeren) .
Bij circa tien procent van de burchten zijn hoogzitten geplaatst (schuilhutten op palen van waaraf jagers wild schieten). Ook krijgt Das&Boom regelmatig meldingen binnen van gestrikte en geschoten dassen (zie foto's rechts).

Begin april heeft een boer bij Aalbeek in Limburg zoveel gier gestort in een hoog gelegen dassenburcht, dat het uit de lager gelegen pijpen over een holle weg stroomde (zie foto's hieronder)


Vrijwel tegelijktijdig meldde de politie, dat er in Drenthe 4 dassenburchten waren vernield.
Half april meldde een handhaver van de provincie Limburg, dat sinds er door een administratieve fout geen vergunning is afgegeven voor het gebruik van lichtbakken, jagers vossen bejagen op de burcht (bouwjacht) en daarmee ook dassenburchten vernielen.


Jaap Dirkmaat, oprichter en voorzitter van Das&Boom:

"De resultaten zijn ronduit onthutsend en tonen aan dat de sfeer jegens de beschermde das grimmiger is geworden." In 1985 is de das voor uitsterven behoed door een meerderheid van de Tweede Kamer in samenspraak met de KNJV, natuurorganisaties en LTO.
Anno 2017 laat de dassenpopulatie voorzichtig herstel zien en telt Nederland een kleine zesduizend dassen, waarvan jaarlijks een vijfde wordt doodgereden. "Kennelijk is dat nog niet genoeg nu zelfs middelen als gas, gif, strikken en voetklemmen ingezet worden om de kwetsbare das uit te roeien. Zesduizend dieren in een land van zeventien miljoen mensen wordt nu alweer beschouwd als plaag. We moeten ons schamen
".


Das&Boom heeft aangifte gedaan van de verstoringen en vernielingen en gaat nu, om op heterdaad te kunnen betrappen, camera's in de strijd gooien op burchten waar voortekenen zijn geconstateerd van illegale praktijken jegens de das. Ook sluit Das&Boom verdere steekproeven niet uit.Je kan Das&Boom helpen met het beveiligen van dassenburchten door te doneren voor het aanschaffen van beveiligscamera's.


REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA