Das&Boom Das&Boom KIDS!
Hetze tegen dassen
07 | 10 | 2016

Nieuwe hetze tegen de das


Das&Boom maakt zich ernstig zorgen over deze volkomen onterechte hetze tegen de das. Na eeuwenlange wrede vervolging met gif, klemmen, strikken en afschot is de populatie van dit prachtige dier, na bijna te zijn uitgeroeid, net weer een beetje op peil. De das is nu een van de weinige grotere diersoorten, die nog in ons land voorkomt. Daar is de afgelopen jaren erg veel moeite voor gedaan en heeft ons allen veel geld gekost. Das&Boom wil voorkomen dat het voortbestaan van de das op basis van fabels en achterklap weer op het spel komt te staan

Met de nu al laagste biodiversiteit van Europa kan Nederland het zich niet permitteren dieren als de das te demoniseren en daarmee het voortbestaan van deze soort opnieuw op het spel te zetten. Toch proberen belangenorganisaties en sommige politieke partijen met stemmingmakerij in de media de toekomstige beschermde status van de das te ondermijnen. De timing is logisch; momenteel zijn provincies bezig met het implementeren van de nieuwe Wet natuurbescherming. Zij zijn straks verantwoordelijk voor de uitvoering van de wet.

Opvallend is dat de meeste klachten komen uit Friesland en Drenthe en niet uit provincies waar meer dassen wonen. Waarschijnlijk moeten sommige boeren uit Drenthe en Friesland nog wennen aan de aanwezigheid van de das, die na langdurige afwezigheid door vervolging en stroperij is teruggekeerd.

Klik hier voor de top 5 misvattingen over de das.

Geheel ten onrechte wordt de das door deze negatieve berichtgeving geassocieerd met overlast in plaats van een succesvol resultaat van een geslaagde herintroductie.
Dat heeft tot gevolg dat bijvoorbeeld provinciale bestuurders onder druk van boeren kijken hoe ze binnen de bepalingen van de nieuwe Wet natuurbescherming aan klachten van enkele boeren tegemoet kunnen komen, in plaats van hoe ze met die wet de das in hun provincie de noodzakelijke bescherming kunnen bieden.

Zo meldde gedeputeerde Henk Jumelet van de provincie Drenthe , met o.a. landbouw in zijn portefeuille, in 'de Nieuwe Oogst', dat er onder de bepalingen van de nieuwe Wet natuurbescherming "Meer ruimte is voor de aanpak van de das". In dat artikel beweert hij ten onrechte dat volgend jaar dassen verjaagd zouden mogen worden".

Daar is echter geen sprake van. Alleen het verstoren is niet meer strafbaar. Hij gaat bovendien geheel voorbij aan de bepaling van de art 1.11, een algemeen voorzorgsbeginsel. Daarin wordt bepaald dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor in het wild levende dieren en dat alle handelingen die nadelig zijn voor deze dieren moet nalaten.

Deze verwarring is koren op de molen van sommige boeren, die denken volgend jaar hun gang te kunnen gaan. Sterker nog, zij lijken al te zijn begonnen. Van een provinciale toezichthouder hoorde Das&Boom dat er een sterke toename is van burchtverstoringen in Drenthe. Ook uit andere provincies krijgt Das&Boom meldingen.
Als klap op de vuurpijl kreeg Das&Boom op dierendag een das binnen, die gevangen had gezeten in een strop. Dat wrede vangmiddel is al sinds 1963 verboden, maar blijkbaar weer uit het vet gehaald.
De dierenarts van Das&Boom onderzoekt de gewonde das. Zij heeft bij de worsteling om los te komen uit een strik verwondingen aan haar hals opgelopen .

Dit is de reden dat Das&Boom een meldpunt heet opgericht om alle dassenburchtverstoringen en ander dassenleed in beeld te krijgen.Het kan ook anders

Het is de hoogste tijd op een positieve manier te zoeken naar oplossingen om het samenleven van mensen en dassen in goede banen te leiden.

De Zoogdiervereniging doet momenteel bijvoorbeeld onderzoek naar mogelijkheden, om de schade die dassen veroorzaken te minimaliseren. Met de keuze voor een ander ras mais kan bijvoorbeeld schade door dassen geheel worden voorkomen.
Met een klein beetje goede wil kunnen dassen- en mensenbelangen ook in ons dichtbevolkte land heel goed samengaan.

Daar gaat ook Das&Boom zijn energie in steken.

Das&Boom opent meldpunt dassenleed

Afgelopen weken blijkt dat de hetze tegen de das ertoe leidt dat een groeiend aantal lieden het recht in eigen hand neemt. Vanuit het hele land bereiken ons berichten van vernielde, uitgegraven en dichtgestopte dassenburchten. Oude, beproefde moordmethodes om de das uit te roeien worden weer van stal gehaald, zoals klemmen, gas, strikken en geweren.

Op 6 oktober heeft Das&Boom de oprichting van het meldpunt naar buiten gebracht met een persbericht

Deze das werd op dierendag aangetroffen. Het dier heeft zich weten te bevrijden uit een strik en is opgevangen door Das&Boom

MELDPUNT DASSENLEED


Das&Boom roept iedereen op waakzaam te zijn voor het welzijn van de das, en verdachte zaken, zoals burchtverstoringen en verdachte verwondingen bij Das&Boom te melden.

email: info@dasenboom.nl
telefoonnummer: 024 - 684 22 94

Voor dringende situaties zijn wij telefonisch 24 uur per dag bereikbaarbeluister de uitzending van 'Nieuwsshow' op radio 1 van zaterdag 8 oktober, waarin Jaap Dirkmaat verteld over de nieuwe bedreigingen voor de das


© Dassenwerkgroep Brabant


REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA