Das&Boom Das&Boom KIDS!
Speciaal voor dassen ontwikkeld wildrooster in gebruik genomen
15 | 04 | 2015
Jaarlijks sneuvelen in Nederland honderden dassen in het verkeer.
Het aantal slachtoffers zou nog veel groter zijn , als er niet op veel gevaarlijke plaatsen tunnels en rasters zouden zijn aangelegd, waarmee dassen, als het goed is, veilig de overkant van de weg kunnen bereiken. Maar helaas zijn die dassenvoorzieningen lang niet altijd goed. Periodiek onderzoek door Das&Boom wijst uit dat bijna de helft van de voorzieningen één of meerdere mankementen vertonen, waardoor de kans op aanrijdingen wordt vergroot. Een derde hiervan is zelfs geheel niet passeerbaar voor dassen.
Naast problemen met water zijn mankementen met werkpoorten belangrijke oorzaken van het niet functioneren van een dassenvoorziening.
Werkpoorten
Werkpoorten zijn noodzakelijke voorzieningen in een raster, waardoor bijvoorbeeld een boer zijn akker kan bereiken. Omdat er vaak grote landbouwwerktuigen door moeten, is zo'n poort breed en dus kwetsbaar. Vaak verzakken de poorten, waardoor ze niet meer goed sluiten of blijven ze door andere oorzaken openstaan. Dan glipt er makkelijk een das door, die dan alsnog kan worden aangereden. Das&Boom krijgt regelmatig meldingen van doodgereden dassen, waarvan de oorzaak is terug te voeren naar openstaande werkpoorten. Veel boeren houden niet van werkpoorten en willen dus regelmatig op voorhand niet meewerken aan het realiseren van een werkpoort, waardoor de hele voorziening niet doorgaat. In Zuid Limburg wil een gemeente zelfs alle voorzieningen ontmantelen door problemen met de werkpoorten.

Dassenrooster
Een alternatief voor een werkpoort zou dus zeer welkom zijn. Op diverse plaatsen zijn al alternatieven voor werkpoorten toegepast in de vorm van wildroosters. Deze rooster zijn echter alles behalve 'dasproof'. Er zijn waarnemingen van dassen die een wildrooster zelfs rennend passeren.

Das&Boom heeft daarom met behulp van een proefopstelling met variabele staafafstanden onderzocht, bij welke staafafstand een wildrooster wel een barrière vormt voor dassen. Ook bleek, dat platte staven beter werken dan ronde. Met de uitkomst van dit onderzoek heeft fauna technisch bedrijf Arfman een wildrooster ontwikkeld, die ook aan de gestelde constructieve eisen voldoet.


Dit aangepaste wildrooster vormt een effectievere belemmering voor dassen dan een standaardrooster of een werkpoort.

Hoewel de dassen bij Das&Boom in de proefopstelling het rooster uiteindelijk passeren, zal zo'n rooster in de praktijk effectief zijn voor het doel waarvoor het bedoeld is, namelijk voorkomen dat dassen tussen raster op de weg belanden. In de praktijk hebben dassen echter altijd een makkelijk alternatief, namelijk een tunnel.
Een dassenrooster is dus in de praktijk effectiever dan een werkpoort.


persbericht dassenrooster: 'Geen dode dassen meer in Asten'

info-folder Arfman dassenrooster

werktekening Arfan dassenrooster


Das&Boom heeft samen met de firma Arfman Faunatechniek een aantal proeven genomen met verschillende alternatieven voor de standaard roosters.

De ('tamme') dassen in de kunstburcht van Das&Boom zijn gewend 's nacht veelvuldig heen en weer te lopen van hun binnenverblijf naar hun buitenren. Om de buitenren te bereiken lopen ze via een sluisje, waar in een proefopstelling een wildrooster is gemonteerd. Normaliter ligt er een plaat over dit rooster. Tijdens de 10 proeven gaat de plaat eraf en worden de dassen geconfronteerd met het wildrooster. Tijdens de proeven wordt er aantrekkelijk fruit gelegd aan de andere zijde van het veerooster, om de dassen extra aan te moedigen over het rooster te lopen De proefopstelling bestaat uit een bak van ca 50 cm diep, ca 1,5 m lang en ca 90 cm breed (lengte staven is 90 cm). De staafafstand is variabel en er zijn achtereenvolgens 2 types staven gemonteerd, plat en rond.
Gedurende een aantal avonden en nachten zijn de gedragingen van de dassen gefilmd. Uit de proeven bleek, dat een standaard wildrooster voor deze dassen weinig problemen oplevert. Naarmate de staafafstand groter wordt, wordt het lastiger voor de dassen om de overkant te bereiken. Bij de maximale staafafstand, binnen de constructieve randvoorwaarden, blijkt een rooster de dassen urenlang tegen te houden. Uiteindelijk gaan ze er echter wel overheen. Platte staven (op zijn kant) blijken onaantrekkelijker dan ronde en ook de afstand tussen de staven en de onderliggende constructie speelt een belangrijke rol.


REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA