Das&Boom Das&Boom KIDS!
2015: Jaar van de das
18 | 01 | 2015

2015 is het jaar van de das


Dit jaar organiseert de Zoogdiervereniging samen met Das&Boom het Jaar van de Das. Dit doen wij om het succes van de das te vieren en iedereen kennis te laten maken met dit fascinerende dier. Dit doen we onder meer door het verspreiden van nieuwsberichten en het publiceren van een boek in samenwerking met de KNNV Uitgeverij.

Dassen tellen
Omdat een das erg schuw is, is het tellen van dassen erg lastig. Aangenomen wordt dat er momenteel zo'n 6000 dassen leven in ons land. Maar de laatste uitgebreide dassentelling is alweer van 15 jaar geleden. Daarom organiseren de Zoogdiervereniging en Das&Boom dit jaar in samenwerking met regionale dassenwerkgroepen en terreinbeherende organisaties een nieuwe 'volkstelling' onder de dassen.

Succesvolle bescherming
Precies 30 jaar geleden werd in de Tweede kamer de Dassennota door alle Kamerfracties goedgekeurd.
Deze nota was opgesteld door het toenmalige ministerie van LNV en onder meer het Landbouwschap, de Nederlandse Jagersvereniging, Natuurmonumenten, de Zoogdiervereniging en Das&Boom. Binnen deze breed samengestelde organisatie kwamen alle tegenstrijdige belangen aan bod, wat resulterende in een even breed gedragen Dassenbeleidsplan.
Dit ambitieuze plan moest ervoor zorgen dat de toen bijna uitgestorven das voor ons land behouden zou blijven. Als die beleidsdoelstellingen zouden worden gehaald, zouden er in Nederland in het jaar 2000 weer zo'n 5000 dassen moeten leven. Inmiddels zijn we 30 jaar verder. In de tussentijd is de overheid het beschermingsplan kwijtgeraakt (letterlijk) en had Das&Boom haar handen vol om het ministerie en de provincies te wijzen op het naleven van de gemaakte afspraken.
Dankzij de inspanning van natuur beherende organisaties, Rijkswaterstaat, Provincies en de herintroducties en beschermingsinspanningen van Das&Boom is het toch gelukt, zij het wat later dan gepland en dat is fantastisch en ongeƫvenaard. En dat terwijl ons land steeds voller wordt en het leefgebied voor de das steeds meer onder druk komt te staan.


Interacties das en mens

Meer dassen en meer mensen betekenen meer onderlinge interacties. Een van de meest opvallende daarvan zijn de circa 1000 dassen die jaarlijks sneuvelen in het verkeer. In dit Jaar van de Das willen wij daarom ook extra aandacht besteden aan verkeersvoorzieningen, die dassen veilig naar de overkant van de weg zouden moeten helpen.

Doel
In 2015 moet dus voor iedereen duidelijk worden dat we heel blij mogen zijn met onze das en dat de bescherming zeer succesvol is geweest. Desondanks moeten we actief en alert blijven om dit dier voor het nageslacht te behouden.

Alle informatie is te vinden op Jaar van de Das
VOLG DE DAS


Vanaf nu is via de website www.volgdedas.nl een dassenfamilie uit Drenthe te volgen. Zo wil Staatsbosbeheer in het Jaar van de Das mee vieren dat het goed gaat met de das in Nederland en iedereen kennis laten maken met dit fascinerende dier.

introductiefilm VOLG DE DASJong dasje in de opvang van Das&Boom

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA