Das&Boom Das&Boom KIDS!
Jonge verweesde dassen grootgebracht door Das&Boom
08 | 01 | 2015

In 2014 6 jonge dassen uitgezet


In 2014 kwam de eerste jonge das vroeg in het seizoen binnen. Dassen worden geboren in februari en verblijven de eerste 2 maanden onder de grond. Pas eind april komen jonge dassen dus voor het eerst hun kraamburcht uit.
Wanneer een zogende das voor die tijd wordt aangereden, zijn de jongen vaak ten dode opgeschreven. Ze zijn niet ter redden.


Toch vond een medewerker van de Dassenwerkgroep Brabant al op 17 april een jonge, eenzame das, blazend en grommend naar bewegende takken. Een paar dagen eerder was in de buurt een zogende das aangereden. Voor de zekerheid is er een aantal malen geobserveerd, maar toen duidelijk was, dat het dasje alleen was, is het naar het opvangcentrum van Das&Boom gebracht. Hij bleek behoorlijk verzwakt, maar herstelde vrij snel en at en dronk goed.
Hij miste alleen zijn soortgenoten, wat hij vooral s 'nachts luidkeels liet merken.


In opvangcentra in Nederland was nog nergens een jonge das binnengekomen.
Alleen in België, in Natuurhulpcentrum Opglabbeek, bleek al enige tijd een jonge das uit Wallonië alleen te zitten. Het samenbrengen van deze dieren stuitte op een aantal problemen, onder andere het verbod om beschermde dieren te mogen ‘exporteren’. Via een ingewikkelde omweg lukte dat uiteindelijk en is de jonge das overgebracht naar België.

Jonge das bij Das&Boom, snuffelt aan zijn nieuwe nestmateriaal

Een paar weken later is er een familie van vier verweesde dassen gevangen op de kraamburcht, weer door de Dassenwerkgroep Brabant in samenwerking met de dassenwerkgroep Drenthe.
Ook hier kwam moeder das niet meer thuis..


De vier Drentse dassen gedroegen zich in de opvang als modeldassen.
Jonge dassen worden altijd gezamenlijk ondergebracht, ook als ze individueel binnenkomen. Er kan dan wel eens veel verschil zitten in gewicht, karakter (van erg schuw tot onverschrokken) of in eetlust (van schrokop tot slechte eter). Daardoor is het wel eens lastig is ervoor te zorgen dat alle dassen voldoende te eten krijgen en aan hun trekken komen.

Bij deze dasjes dus niet, alles ging in harmonie.
Twee weken voor het uitzetten heeft Das&Boom, weer met de nodige rompslomp, twee jonge dassen opgehaald bij de collega-dierenhulporganisatie in België en ze samengebracht met de 4 dassen in de opvang van Das&Boom. Dat ging prima, behalve dan dat de Belgische das bij de eerste confrontatie met de Belgische dassen ze om de beurt in de oren en staart beet. Niet een gebruikelijke manier van kennis maken, dat gaat meestal gepaard met snuffelen en elkaar over en weer in de nek 'vlooien'.
Nieuwe ontheffing Art 75 Flora – en faunawet

In oktober 2014 is de ontheffing van Das&Boom op eigen verzoek aangepast. Met de nieuwe ontheffing is het nu mogelijk om dassen uit te wisselen met Natuurhulpcentrum Opglabbeek in België. Daarvoor moeten de dieren de grens over. Het 'binnen en buiten het grondgebied van Nederland brengen' van beschermde dieren is echter verboden. Met deze nieuwe ontheffing mag dat wel en is het nu mogelijk jonge dassen uit Nederland en België gezamenlijk op te vangen. Daarmee wordt voorkomen dat er in Nederland dan wel in België een das lange tijd alleen zit in een opvangcentrum. Dergelijke dieren zijn later moeilijk uit te zetten, omdat ze in de gevoelige periode te weinig contact gehad hebben met soortgenoten en juist te veel aan mensen gewend zijn geraakt.


Nieuwe woonplaats voor de jonge dassen, een prachtig natuurgebied bij Heeze van het Brabants Landschap

21 Augustus was de grote dag en gingen de dassen op reis naar Heeze. Het Brabants Landschap had daar inmiddels een tweede uitzetren gebouwd. De eerste ren, waar Das&Boom vorig jaar dassen heeft uitgezet, was nog bewoond en kon dus niet gebruikt worden.

Die tweede ren ligt in de buurt van de eerste ren, midden in een begraasd weiland, in een natuurgebied met vrijwel geen verstoring. Het uitzetten verliep probleemloos. Alle dassen liepen zonder aarzeling hun nieuwe woning binnen.De dassen bleven hier 3 maanden binnen het raster en werden dagelijks bijgevoerd door de boswachter van het Brabants landschap. Daarna ging de ren open en konden de dassen langzaam aan wennen het zelf verzamelen van voedsel. Het bijvoeren werd langzaam aan afgebouwd en na een maand gestopt.

Wanneer deze ren, net als de vorige, bewoond blijft, zal Das&Boom op zoek moeten naar een nieuwe locatie. Dat zal nog lastig worden; er zijn niet zoveel organisaties, die nog willen investeren in een uitzetren, omdat op de meeste potentiële locaties al dassen voorkomen.

Het afgelopen jaar had het Natuurhulpcentrum hun das en de Nederlandse logeer das graag in België uitgezet. Een Belgische gemeente had de das tot doelsoort verheven en wilde in dat kader graag dassen uitzetten. Misschien een optie voor dit jaar.


verder lezen:

Brabant Landschap: Toekomst voor weesdasjesJonge das, vlak voor hij zijn nieuwe burcht binnengaat

REALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA