Das&Boom Das&Boom KIDS!
dassenverhuizing Udenhout

Actueel:

In de nacht van vrijdag 16 september is de eerste das gevangen, een vrouwtje. Op camerabeelden zijn maximaal 2 dassen gezien binnen het raster.
Tijdens observaties eerder dit jaar zijn 2 volwassen dieren en 5 jongen gezien.

De gevangen das wordt overgezet in een vervoerskrat (in infra rood licht)

In de nacht van donderdag 22 september is de tweede das gevangen, de partner van het al eerder gevangen vrouwtje.
De dassen zijn tijdelijk te gast bij Das&Boom.

dassen uit Udenhout weer bij elkaar in het opvangverblijf van Das&Boom
Na een maand was het zeker, dat er zich geen dassen meer bevonden in de vangen.

De vanglocatie wordt binnenkort ongeschikt gemaakt, zodat zich hier geen dassen meer kunnen vestigen, voordat het gebied bouwrijp wordt gemaakt.

De dassen zijn op 2 november op een kunstburcht nabij uitgezet. Ze zitten een maand of drie binnen een raster om te wennen aan hun nieuwe locatie en worden daar verzorgd. Daarna worden ze vrijgelaten.

Deze verhuizing is gefilmd door VARA's Vroege Vogels.
Hier kun je deze reportage terugzien

Dassenverhuizing Den Borgerd in Udenhout


Op 16 februari 2016 is de eerste fase van het woningbouwproject Den Bogerd bij Udenhout van start gegaan, nadat de gemeenteraad twee jaar eerder uiteindelijk met een krappe meerderheid akkoord ging met de bouwplannen op die locatie. Nut en noodzaak van deze plannen stonden geruime tijd ter discussie, te meer dat hiervoor een waardevol natuurgebied zou moeten worden opgeofferd.

In 2011 is in dit gebied een dassenburcht ontdekt. De gemeente Tilburg heeft meteen contact gezocht met Das&Boom voor advies. Hoewel dassenburchten beschermd zijn moeten ze soms wijken als er sprake is van een onder meer groot maatschappelijk belang. Alleen in die gevallen verleent de overheid, het daarvoor verantwoordelijke ministerie van EZ, een ontheffing. Dan moet een mogelijke verhuizing wel zorgvuldig worden uitgevoerd en de dassen volledig worden gecompenseerd.

Dat betekent in dit geval, dat er in het bestaande territorium van de dassen een alternatief gevonden moet worden en dat het verloren gegane leefgebied moet worden gecompenseerd.

Er is gekozen voor de aanleg van een kunstburcht voor de dassen op een paar honderd meter afstand van de bestaande dassenburcht en rond de nieuwe locatie zijn hagen aangelegd. Dassen gebruiken deze hagen om zich ongezien te kunnen verplaatsen.

Op 6 september dit jaar is een vangren om de bestaande burcht aangelegd. Meteen vanaf het begin staan er 4 vangkooien op scherp. Zodra er een das in loopt, wordt Das&Boom via een GSM alarm-systeem gewaarschuwd, zodat het dier zo snel mogelijk ('s nachts) bevrijd kan worden.

De dassen zijn tijdelijk te gast bij Das&Boom, totdat de hele sociale groep gevangen is. Daarna verhuizen de dassen naar hun nieuwe kunstburcht.
Ook om deze kunstburcht zit een raster, om te voorkomen dat de dassen er meteen vandoor gaan.

Ze blijven een maand of drie binnen het raster. In die periode kunnen ze hun burcht aanpassen en verbouwen, en gaan ze het als hun woonplaats beschouwen. Daarna gaat de ren open, wordt de verzorging (voer) langzaam afgebouwd en is de verhuizing voltooid. In de tussentijd is de oorspronkelijk locatie voor de dassen onaantrekkelijk gemaakt, om te voorkomen dat ze teruggaan, voordat de locatie bouwrijp wordt gemaakt.
Dassenburchten in de houtwal

Op de plek waar nu nog dassen wonen ligt straks een nieuwe woonwijk


dassen Den Bogerd from Ispida on Vimeo.Een impressie van de dassenverhuizing in Udenhout door natuurfilmer
Cees van Kempen van IWP Wildlife Productionsmeer lezen over dassenverhuizingen door Das&BoomREALISATIE: SITEWISE WEBMEDIA